SHITEN 1 Hekterë e 80 ari në Petrovë

Shitet: Toka
Hapësirë: 1 hekterë e 80ari
Lokacioni : Në Petrovë
Infrastrukturë: Të kompletuarë
Pronari: Shqiptarë dhe me dokumentacion në rregullë
Cmimi:1500 euro ari
Ndërmjetsues i autorizuar: Agjensioni LINA
Adresa: Rr e Reqakut” afër ETC
Kontakti: tel: 044/106-626 dhe 044/172-626

Details

ID : 2162
Property Type : Toka
Purpose : Për Shitje
Status : Në dispozicion
Area : 10000 m2
Address : Petrove
State : Kosovo
City : Ferizaj
Country : Kosovo

Tags

Agjensioni LINA
I consent to have this site collect my Name, Email, and Phone.